top of page
20210725_094419.jpg
Artboard 1.png
Core Promise.gif

Bouw èn een gezond bedrijf èn een betere wereld.

Alleen dan kunnen we spreken over 'duurzaamheid'

Why

Wij vinden dat elk bedrijf hier mee bezig moet zijn.

De 3 belangrijkste redenen:

Onze planeet

Hoe kunnen we onze verantwoordelijkheid nemen om voortoekomstige generaties een wereld achter te laten die leefbaar is.

Business kansen

Door afval als grondstof te zien bereid je je als bedrijf voor op een
toekomst waar grondstoffen steeds schaarser worden. Voorsprong op dit vlak ten opzichte van concurrenten bepaalt de winnaars van morgen.

License to operate

Vanuit zowel de overheid, de klanten, NGO’s en investeerders zal de druk
worden opgevoerd om te verduurzamen. Hier niet aan voldoen zal je vroeg of laat buiten spel zetten.

Bas Roelofs

Who?

Practical navigators to sustainable business

Sustar helpt bedrijven duurzame waardeproposities te vinden en implementeren. Wij zien duurzaam
ondernemen niet alleen als noodzaak maar ook als kans. Samen met onze klant navigeren we stap
voor stap richting een circulaire economie.


​Onze achtergrond als industrieel ontwerpers helpt ons duurzame kansen te creëren zonder het
bedrijfsbelang uit het oog te verliezen. Hierbij zorgen onze kennis en ervaring met zowel
productontwikkeling als marketing ervoor dat nieuwe ideeën ook daadwerkelijk geïntroduceerd
worden. En op die manier bijdragen aan groei en een betere wereld.

Thomas van Daal
Who

Gezamenlijke ervaring

50+

Jaar ervaring in strategische marketing, productontwikkeling en duurzame innovatie

50+

Bedrijven geholpen met het ontwikkelen en realiseren van duurzame waardeproposities.

How

How?

Niet drìe maar víer pijlers bij het ontwerpen van een duurzame waardepropositie

‘Design thinking’ leert ons dat elk product en/of elke dienst (wij noemen dit de ‘waardepropositie’) leunt op drie pijlers.
‘Desirable’: er is een doelgroep die behoefte heeft aan wat wordt aangeboden.

‘Feasible’: er zijn technieken, materialen en mensen die dit kunnen realiseren.

‘Viable’: Een individu of een organisatie kán en wíl de waardepropositie realiseren (en er een gezonde boterham aan verdienen).

Ontbreekt 1 van deze 3 pijlers dan heeft een waardepropositie geen duurzaam bestaansrecht.
Gegeven de ecologische en maatschappelijke uitdagingen waar we vandaag de dag voor staan, blijken drie pijlers onvoldoende voor een duurzam bedrijf.
Daarom pleiten wij voor en bouwen wij aan waardeproposities waar we een vierde pijler aan toevoegen:

‘Sustainable’: De wereld  wordt er een beetje beter -of op zijn minst niet slechter- van.
 

Hoe simpel en logisch dit ook klinkt. De werkelijkheid is vaak complex en weerbarstig. Vrijwel alle spelregels en KPI’s die we vandaag de dag kennen faciliteren en waarderen de drie bestaande pijlers. Dus hoe bouwen we waardeproposities waar ook de vierde pijler wordt meegenomen?

4 pijlersv3.png
Piramide van Duurzaamheid

Stap voor stap benadering

Hier komt onze ervaring op vlak van innovatie en design thinking van pas: Samen met jou, je team en waar nodig externe specialisten of ‘stakeholders’, analyseren we, gebruikmakend van onze gereedschapskist boordevol van bewezen tools, kansen die we omzetten in concrete plannen.
Geen grootse hoog-over visies of vergezichten.
Stap voor stap, met onze blik op te toekomst, maar met onze voeten wel degelijk stevig op de grond, navigeren wij richting duurzame business.

Cases

TESTIMONIALS

“Door een korte maar inspirerende workshop van Sustar zag het team snel in hoe duurzaamheid kansen kan bieden voor Ambiance”

Frank van de Linden
Ambiance

bottom of page